Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_

Uncategorized

बाळ गंगाधर टिळक (1856-1920) , भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ पहिल्या लोकप्रिय नेते होते शहीद , विचारवंत, समाजसुधारक आणि स्वातंत्र्य सैनिक होते . ब्रिटिश वसाहती अधिकारी बदनाम भारतीय असंतोषाचे जनक ‘ म्हणून महान नेते म्हणतात. तो लोकमान्य , शब्दशः ” लोक स्वीकारले ( नेता म्हणून) ” याचा अर्थ मानद पदवी यावर प्रदान करण्यात आला. टिळक भारतीय देहभान […]