Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_

Uncategorized

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak
Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_

बाळ गंगाधर टिळक (1856-1920) , भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ पहिल्या लोकप्रिय नेते होते शहीद , विचारवंत, समाजसुधारक आणि स्वातंत्र्य सैनिक होते . ब्रिटिश वसाहती अधिकारी बदनाम भारतीय असंतोषाचे जनक ‘ म्हणून महान नेते म्हणतात. तो लोकमान्य , शब्दशः ” लोक स्वीकारले ( नेता म्हणून) ” याचा अर्थ मानद पदवी यावर प्रदान करण्यात आला. टिळक भारतीय देहभान ” स्वराज ” ( स्वत: ची नियम ) पहिल्या आणि वकिल होते. त्याच्या प्रसिद्ध कोट , ” स्वराज माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी होईल! ” आजही भारतात तसेच स्मरण केले जाते.

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनन्जय।
सिध्यसिध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥

-श्रीमद् भगवद्गीतेचा संपूर्ण मराठीत अर्थ: 


भगवद्गीतेचा संपूर्ण अर्थ श्री लोकमान्य टिळकांनी मराठी भाषेत लिहून दिलेला आहे.  संस्कृत भाषेत असलेल्या naughtee.net xxarxx भगवद्गीतेचा संपूर्ण रुपांतर  बाल  गंगाधर  टिळक यांनी बर्मा येथील कालकोठालीत केला. आपल्याला भगवद्गीतेचा मराठीत भाषांतरा ची प्रत जर मराठी हवी असेल तर ती आपण मराठी अनलिमिटेड वरून घेवू शकता.

 

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part1

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part2

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part3

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part4

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part5

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part6

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part7

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part8

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part9

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part9

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part10

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part11

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part12

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part13

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part14

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part15

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part16

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part17

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part18

Shrimad Bhagavad Gita Rahasya Hindi Pdf Download Bal Gangadhar Tilak_Part19

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.